De website www.dorpskerkijsselmuiden.nl is gemaakt om de kennis over de Dorpskerk in IJsselmuiden te delen. Inmiddels is al veel bekend en zijn verschillende artikelen over de kerk verschenen. Toch is er nog altijd geen sprake van een volledig beeld of uitgewerkt verhaal. Om toch zoveel mogelijk informatie voor een breder publiek beschikbaar te stellen is gekozen voor een website waarop verschillende artikelen en deelonderzoeken geplaatst kunnen worden in de vorm van een canon.

Dit heeft als voordeel dat nieuwe informatie makkelijk kan worden toegevoegd en nieuwe inzichten eenvoudig kunnen worden verwerkt. De gegevens op deze website moeten dan ook niet worden beschouwd als een afgerond verhaal, maar als ‘work in progress’. De gepresenteerde informatie geeft de laatste stand van zaken weer, maar zal worden aangepast of aangevuld gedurende het onderzoek.

Neem vooral eens een kijkje!

Hieronder de folder die we in de portalen van de kerk aanbieden:

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab